06-38 32 31 80 [email protected]

Kluscursus

Aanmeldformulier

Custom Html

Men kan zich inschrijven d.m.v. aanmeldingssite https://hulpbijklusjes.nl/aanmeldformulier/. Indien men ingeschreven is ontvangt men hiervan een bevestiging via e-mail. Een inschrijving is pas geldig nadat de cursusgelden zijn voldaan. De cursuskosten zijn (incl BTW). Materiaalkosten voor de oefenwerkstukken en gebruik van gereedschappen zijn hierbij inbegrepen.
De cursist is het niet toegestaan om gereedschappen en machines te gebruiken, anders dan waarvoor instructies zijn ontvangen.
De cursist verplicht zich tijdens de cursus de ter beschikking staande persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken en de veiligheid van zichzelf en medecursisten centraal te stellen.
De cursist erkent voor eigen risico te werken en vrijwaart de kluscursus en anderen voor elke vorm van aansprakelijkheid.
De cursuskosten moeten binnen 2 weken voor aanvang van de cursus betaald zijn.

Formulier succesvol verzonden!
We nemen zo snel mogelijk contact met je op.